Mensen

Gerwin
Ik heb Park&Charge opgezet om voldoende laadinfrastructuur te realiseren om de transitie naar elektrisch vervoer te faciliteren. Daarnaast ben ik al jaren fervent elektrisch (motor)rijder

Jeroen
Elke dag de wereld een stukje beter maken voor de volgende generaties!

Susan
Duurzaamheid is voor mij bewuste keuzes maken op gebied van spullen, wonen, eten en vervoer. 

Stephan
Generaties lang hebben we onze planeet uitgeput en dat moet anders. Hergebruik in plaats van steeds meer verbruiken.

Daniel
De duurzame keuzes die we nu maken, hebben op z’n vroegst pas effect over tientallen jaren. Toch moeten we het nú doen.

Sander
Op zo’n manier met z’n allen op deze wereld leven dat de generaties na ons opeen even mooie, als niet mooiere, wereld kunnen leven.

Malou
Duurzaamheid is voor mij dat de wereld bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties.

Jered
Duurzaamheid is voor mij behoud van welvaart. Niet welvaart gericht op geld maar welvaart gericht op de maatschappij.

Jonathan
Continu kijken waar processen steeds efficiënter ingericht kunnen worden zodat we het alsmaar toenemende aantal aanvragen voor laadpalen met z’n allen aankunnen. 

Stans
Duurzaamheid begint voor mij voornamelijk bij het creeëren van bewustzijn bij jezelf en anderen.

Tobias
Duurzaamheid is voor mij zorgen dat de wereld bewoonbaar blijft.

Annejet
Zorgen dat generaties na ons ook nog kunnen genieten van al het moois wat deze planeet te bieden heeft.

Nils
In samenwerking met gemeenten ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk nieuwe laadpalen in de openbare ruimte worden gerealiseerd, zodat iedereen altijd in de buurt zijn of haar auto kan laden en we de uitstoot van fossiele brandstoffen drastisch kunnen verminderen.

Reinier
Duurzaamheid is voor mij het versterken van de samenwerking tussen natuur en de mens.

Rein
Het is constant zoeken naar een evenwicht in de maatschappij die de aarde, mens en alles wat leeft in balans houdt en ook blijft houden.

Tom
Duurzaamheid is voor mij op een zorgvuldige manier omgaan met je omgeving zodat iedereen hier zo lang mogelijk van kan blijven genieten.

Sugee
Ons planeet is mooi en daar moeten we voor blijven zorgen. Het is tijd om te stoppen met het praten over duurzaam zijn en om daadwerkelijk actie te ondernemen. 

Joey
Met complexe systemen en een gigantische wereldbevolking is het lastig om de klimaat uitdagingen aan te gaan, toch doen we het met volle overtuiging! Door de elektrische auto te ondersteunen, bedienen we in Nederland in belangrijk duurzaam alternatief.

Jordi

Voor mij is duurzaamheid het minimaliseren van het excessief uitstoten van stoffen die het ecosysteem van de planeet schaden, waarbij de kwaliteit van het leven behouden wordt of vooruitgaat.

Frans
Bijdragen aan duurzaamheid betekent nieuwsgierig zijn, slimme afspraken maken en voortdurend samen kijken waar het beter kan.

Steffy
Door mijn bijdragen bij Park&Charge hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit.

Marius
Voor mij betekent duurzaamheid dat er wordt gewerkt aan het realiseren van een duurzame en schone energietoekomst, waarbij de nadruk ligt op praktische oplossingen voor een groene en efficiënte energie-infrastructuur. 

Pelle
Ik reis slechts met het OV, niet met de auto. Mocht ik ooit wel een auto gaan kopen dan zal deze zeker elektrisch zijn, hopelijk opgeladen door een laadpaal van Park&Charge.

 

Michiel
Altijd blijven denken aan de toekomst van de wereld. Ik geloof dat we deze door samenwerking bewoonbaar kunnen houden

Teun
Door laadpalen up-and-running te houden lever ik met veel plezier mijn bijdrage aan de duurzame mobiliteit.

Casper
Door middel van elektrisch rijden zetten wij stappen naar een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Partners

Techniek staat in onze optiek altijd in dienst van de mens. Met onze laadinfrastructuur dragen wij bij aan duurzamere steden. Maar techniek komt ook tot stand in samenwerking tussen mensen.

Wij werken langjarig samen met onze klanten, installateurs, netbeheerders en leveranciers. De Park&Charge organisatie is de spil in een netwerk van organisaties en bedrijven. Organisaties en bedrijven, waarmee wij net als met onze klanten, goede en persoonlijke relaties onderhouden.

Die relaties maken dat we snel laadinfrastructuur kunnen realiseren, maar dat we ook op elkaar kunnen terugvallen als er onverhoopt eens iets mis blijkt te zijn.