Mensen

Gerwin
Ik heb Park&Charge opgezet om voldoende laadinfrastructuur te realiseren om de transitie naar elektrisch vervoer te faciliteren. Daarnaast ben ik al jaren fervent elektrisch (motor)rijder

Jeroen
Elke dag de wereld een stukje beter maken voor de volgende generaties!

Susan
Duurzaamheid is voor mij bewuste keuzes maken op gebied van spullen, wonen, eten en vervoer. 

Stephan
Generaties lang hebben we onze planeet uitgeput en dat moet anders. Hergebruik in plaats van steeds meer verbruiken.

Daniel
De duurzame keuzes die we nu maken, hebben op z’n vroegst pas effect over tientallen jaren. Toch moeten we het nú doen.

Sander
Op zo’n manier met z’n allen op deze wereld leven dat de generaties na ons opeen even mooie, als niet mooiere, wereld kunnen leven.

Malou
Duurzaamheid is voor mij dat de wereld bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties.

Jonathan
Continu kijken waar processen steeds efficiënter ingericht kunnen worden zodat we het alsmaar toenemende aantal aanvragen voor laadpalen met z’n allen aankunnen. 

Max
Duurzaamheid betekent voor mij: minimalisatie, optimalisatie en het gebruik van (snel) hernieuwbare grondstoffen. Daar zijn wij bij Park&Charge hard mee bezig!

Niels
Ik zorg ervoor dat storingen aan laadpalen zo snel mogelijk worden verholpen en denk na over oplossingen om toekomstige storingen te kunnen voorkomen. Zo hoop ik dat defecte laadpalen geen obstakel zullen zijn voor mensen die elektrisch (willen) rijden.

Casper
Door middel van elektrisch rijden zetten wij stappen naar een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Annejet
Zorgen dat generaties na ons ook nog kunnen genieten van al het moois wat deze planeet te bieden heeft.

Tom
Duurzaamheid is voor mij op een zorgvuldige manier omgaan met je omgeving zodat iedereen hier zo lang mogelijk van kan blijven genieten.

Nils
In samenwerking met gemeenten ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk nieuwe laadpalen in de openbare ruimte worden gerealiseerd, zodat iedereen altijd in de buurt zijn of haar auto kan laden en we de uitstoot van fossiele brandstoffen drastisch kunnen verminderen.

Reinier
Duurzaamheid is voor mij het versterken van de samenwerking tussen natuur en de mens.

Brian
Voor mij is duurzaamheid efficiënt omgaan met de beschikbare, het liefst hernieuwbare, middelen. Verspilling of onnodig verbruik van wat dan ook vind ik enorm zonde.

Frans
Bijdragen aan duurzaamheid betekent nieuwsgierig zijn, slimme afspraken maken en voortdurend samen kijken waar het beter kan.

Pauline
We moeten goed zorgen voor onze wereld en de dingen die we gebruiken. Duurzaamheid gaat niet alleen om het milieu, maar ook om hoe mensen met elkaar samenleven, geld verdienen en hun cultuur behouden. Het draait allemaal om het vinden van een goede balans, zodat de wereld een fijne plek blijft voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Steffy
Door mijn bijdragen bij Park&Charge hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit.

Troy
Ik rijd van A naar B om te zorgen dat mensen zonder problemen kunnen laden.

Emma
Door de nieuwe aanvragen van laadpalen te beoordelen en een goede plek voor ze uit te zoeken, draag ik bij aan het makkelijker maken van elektrisch rijden. Hopelijk maken steeds meer mensen hierdoor de keuze om over te stappen naar deze vorm van duurzame mobiliteit.

Partners

Techniek staat in onze optiek altijd in dienst van de mens. Met onze laadinfrastructuur dragen wij bij aan duurzamere steden. Maar techniek komt ook tot stand in samenwerking tussen mensen.

Wij werken langjarig samen met onze klanten, installateurs, netbeheerders en leveranciers. De Park&Charge organisatie is de spil in een netwerk van organisaties en bedrijven. Organisaties en bedrijven, waarmee wij net als met onze klanten, goede en persoonlijke relaties onderhouden.

Die relaties maken dat we snel laadinfrastructuur kunnen realiseren, maar dat we ook op elkaar kunnen terugvallen als er onverhoopt eens iets mis blijkt te zijn.