Laadpleinen

Park&Charge realiseert laadpleinen: parkeerterreinen met drie of meer laadpalen. Een slimme en efficiënte manier om de laadinfrastructuur uit te breiden, zowel in de openbare ruimte als op privaat terrein. Geen partner of klant van ons? Geen probleem! We plaatsen laadpleinen zowel binnen onze bestaande contracten als bij nieuwe klanten en vaak zonder specifieke aanvraag van een EV-rijder. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen je graag meer.

Waarom laadpleinen?

Een laadplein op een centrale locatie, zoals een P+R of parkeerterreinen rond het centrum, biedt een scala aan voordelen in vergelijking met losstaande laadpalen.

  • Voor laadpleinen geldt dat op slechts één netaansluiting van 3x80A tot vijf laadpalen aangesloten kunnen worden, terwijl bij losstaande laadpalen een aansluiting per laadpaal nodig is. Door de laadinfrastructuur te concentreren in de vorm van een laadplein maken we dus slim gebruik van de beperkte netcapaciteit. Bijkomend voordeel: er is voor vijf laadpalen maar één keer een monteur nodig om de aansluiting te realiseren. Dat scheelt dus weer uren en kosten.
  • Op grotere parkeerterreinen is een laadplein eenvoudig uit te breiden met extra laadplekken.
  • De openbare ruimte wordt door laadpleinen in mindere mate belast. Doordat er meerdere laadpalen op één plek staan hoeven niet alle parkeervakken te worden afgekruist en is er maar één verkeersbord nodig. Ook is het mogelijk om de laadpaal-modellen kleiner te maken door de netaansluiting niet in de paal, maar in een verdeelkast te plaatsen.
  • Voor EV-rijders is het voordeel dat laadpleinen vaak makkelijker te vinden zijn dan losstaande laadpalen én dat er meer kans is op een vrije laadplek. Rondjes rijden opzoek naar een vrije laadpaal is in dat geval niet nodig. En de korte wandeling van en naar het laadplein levert wat extra beweging op.
  • Een (slim) laadplein biedt daarnaast de mogelijkheid tot differentiatie, waarbij bijvoorbeeld bewoners, taxi’s of deelauto’s specifieke plekken krijgen toegewezen.

Ons aanbod

Afhankelijk van het aantal gewenste laadpalen en de beschikbare netaansluiting, zijn we flexibel in onze setup en laadsnelheden per paal. Laadpleinen zijn in elke setup ‘slim’ die de beschikbare stroom verdelen over de palen waar op dat moment geladen wordt. Op die manier wordt de laadtijd voor de EV-rijder zo kort mogelijk gemaakt. Deze pleinen voeren we uit in onze standaard opstelling of in een verdeelkast opstelling.

Standaard opstelling

In deze opstelling plaatsen we een master en een satelliet met de netaansluiting in de master laadpaal. Dit is een eenvoudige opstelling die op veel netkabels gerealiseerd kan worden. Per set geldt één powerpoint en drie smoothpunten. Is er meer vermogen nodig? Dan verzwaren we de aansluiting naar vier powerpunten. Hier is dan wel voldoende ruimte op het net voor nodig. We plaatsen een EcoTap laadpaal die voldoet aan alle wettelijke normen en eisen en de nieuwste technologische ontwikkelingen (o.a. V2G ready).

Verdeelkastopstelling

Palen in een verdeelkastopstelling hebben geen technologie in de paal zelf. In plaats daarvan zit de netaansluiting in een verdeelkast. Hierdoor is de laadpaal een stuk kleiner dan de Ecotap laadpaal in de standaardopstelling.

Circulaire laadpleinen in een verdeelkastopstelling

Binnen de verdeelkastopstelling bieden we een unieke mogelijkheid aan: een combinatie van duurzame mobiliteit en circulariteit. Deze laadpleinen worden samengesteld met heringerichte DPT laadpalen. Hergebruiken van bestaande materialen en onderdelen is een slimme en duurzame oplossing in tijden van schaarste. Uiteraard voldoen onze circulaire laadpalen aan alle vereisten. Deze palen zijn slechts beperkt op voorraad.

Rol van de gemeente

Bij het realiseren van een laadplein volgt de gemeente vrijwel altijd dezelfde procedure als voor het plaatsen van een enkele laadpaal. Het is met name afhankelijk van de ligging van geschikte netkabels. Wanneer er geen geschikte netkabels zijn, is nadere afstemming met de netbeheerder nodig en moeten we ook in gesprek over de hogere investering die dit met zich meebrengt.

Zit jouw gemeente in een concessie met een andere laadpaalaanbieder? Dat is vaak geen probleem. Laadpleinen kunnen vaak buiten concessies om worden gerealiseerd.

Naast ons laadplein in Zwolle hebben we ook laadpleinen in Breda, Tilburg, Middelburg en Noordwijk.

Laadpleinen op privaat terrein

Ook voor private terreinen realiseren we laadpleinen. In Bussloo, Arnhem en Leeuwarden zijn hier voorbeelden van te vinden. Dit type laadpleinen vraagt om maatwerk. We vertellen je er graag meer over.

Vragen?
Jeroen staat voor je klaar.