Partnerschap,
hoe werkt dat?

Onze laadpalen blijven minimaal 10 jaar staan. Dat vraagt om een langdurige, goede samenwerking! Het partnerschap baseren wij op een overeenkomst, waarin alle belangen zijn meegenomen.

Word partner in 4 stappen

1.

Eerste contactmoment
Het begint allemaal met het eerste contactmoment. Wij nemen contact op met jouw gemeente of jij doet dat met ons. Jeroen maakt vervolgens graag een telefonische afspraak om kennis te maken.

2.

Verkennend gesprek
In een gesprek verkennen we of we een samenwerking aan kunnen gaan. Zo ja, dan kijken we hoe de samenwerking vorm kan krijgen. We bespreken:

  1. Wat zoekt de gemeente precies;
  2. Wat heeft Park&Charge te bieden;
  3. Welke voorwaarden horen daarbij.

3.

Overeenkomst
We leggen onze samenwerking vast in een overeenkomst. Deze overeenkomst is gebaseerd op de Modelovereenkomst van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

4.

Start partnerschap
Na het tekenen van de overeenkomst gaan we van start. We maken praktische werkafspraken en geven verdere vorm aan de samenwerking middels: 

  1. Benoeming van de contactpersonen, vanuit Park&Charge en de gemeente.
  2. Toelating en training voor de gemeente m.b.t. de digitale aanvraagportal.
  3. Afstemming m.b.t. realisatie: hoe gaan we het vormgeven, met welke partijen, inplannen regulier afstemoverleg rondom aanvragen en onze samenwerking

Partner worden?
Jeroen staat voor je klaar.