Smart Charging: het efficiënt gebruik maken van laadpalen

De overgang naar een duurzamere wereld brengt diverse uitdagingen met zich mee, waar de beperkte beschikbaarheid van energie er een van de grootste is.

In een ideale wereld zou het opladen van jouw elektrische auto (EV) even snel verlopen als het tanken van een benzine- of dieselauto (ICE). Bovendien zouden we overal waar vraag naar een laadpaal is, een laadpunt kunnen plaatsen dat continu het maximale vermogen kan leveren, ongeacht het tijdstip of het aantal voertuigen dat aan het laden is. Helaas zijn we nog niet op dat punt beland. Op dit moment hebben we niet genoeg energie beschikbaar om alle apparaten en voertuigen tegelijkertijd van stroom te voorzien. De netbeheerders in Nederland verdelen daarom de beschikbare stroom. Toch hebben we een oplossing gevonden om ervoor te zorgen dat iedereen die bij onze laadpaal staat, de mogelijkheid heeft om te laden. En dat is door middel van Smart Charging.

Smart charging is het op een slimme manier laden van je elektrische auto. Dit houdt in dat het laden gestuurd wordt op basis van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

De voordelen in het kort:

  • Je maakt optimaal gebruik van de hoeveelheid beschikbare stroom
  • Je voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet
  • Er kunnen meer mensen tegelijk hun auto opladen

Smart Charging bij standalone laadpalen

Een voorbeeld van Smart Charging technologie zijn onze standalone laadpalen met twee aansluitingen. De netbeheerder zorgt ervoor dat deze paal maximaal 17,2 kW (3×25 ampère) kan leveren. Als jouw auto en laadkabel deze laadsnelheid aankunnen, zal jouw auto bij laadpunt 1 worden opgeladen met het maximale vermogen van 17,2 kW. Echter, als er tijdens jouw laadsessie een andere auto ook wil laden, wordt het maximale vermogen verdeeld over beide punten, elk 8,6 kW. Zodra een van de auto’s volledig is opgeladen, zal de andere auto weer het volledige beschikbare vermogen van 17,2 kW ontvangen.

Smart Charging bij laadpleinen

Bij onze laadpleinen ligt het anders. Alhoewel beschikbare vermogen veel hoger is, zal het vermogen ook door meer auto’s gedeeld moeten worden. Soms wel met zoveel auto’s dat de laadsnelheid te laag is om nog goed te blijven werken. In zo’n geval zal de paal het vermogen periodiek verdelen tussen de auto’s, elke 20 minuten zal er één auto niet laden. De laadsessie van de auto welke al het langst staat te laden zal bij zo’n overvraag als eerste gepauzeerd worden.

Met Smart Charging optimaliseren we dus het gebruik van laadpalen, waardoor iedereen efficiënt toegang heeft tot oplaadpunten. Tegelijkertijd wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast.

Meer voorbeelden van Smart Charging

situatie 1: 4 auto’s bij 5 laadpalen

De 5 laadpalen hebben een totaal vermogen van 30 kW. Bij 4 laadpalen staat een auto. Elke auto wordt opgeladen met 7,4 kW. Zo gebruiken de 4 laadpalen alle beschikbare stroom.

situatie 2: ook de 5e laadpaal is bezet

Er komt een 5e auto aan. Die auto moet laden op minimaal 7,4 kW. In totaal moet het vermogen dan 37 kW zijn. Maar: het vermogen is 30 kW.

situatie 3: elk kwartier 1 auto in de wacht

Elke 15 minuten staat een andere auto in de wacht. Er laden dus steeds 4 auto’s tegelijk op. Zodra 1 auto vol is, kunnen de andere 4 auto’s allemaal tegelijk opladen en zijn pauzes niet meer nodig.