Laadpaalexploitanten de dupe van vol stroomnet?

Stedin kwam 27 februari met het nieuws dat hun openbare laadpalen tussen vier uur ‘s middags en negen uur ‘s avonds uitgezet moeten worden omdat het elektriciteitsnet uit zijn voegen barst. Wij vragen al jarenlang om aandacht voor netverzwaringen. Die zijn namelijk een absolute randvoorwaarde voor de verduurzaming van onze samenleving. De gevolgen van het achterblijven van deze netverzwaringen worden nu op laadpaalexploitanten afgewenteld en dat is niet fair.

De overheid heeft ambitieuze doelstellingen neergelegd voor grootschalige elektrificatie. Iets waar heel veel partijen zich al jaren hard voor maken, investeren en vooruitplannen. Met als gevolg dat we op de goede weg zijn, en precies doen wat de overheid heeft gevraagd. De netbeheerders hebben deze anticipatie onvoldoende getoond, maar met deze maatregel van Stedin zijn wij degene die op de blaren moeten zitten.

Netbeheerders hebben de elektrificatie onderschat, terwijl de doelen duidelijk waren. Wet en regelgeving zou het ze onmogelijk hebben gemaakt om vooruit te investeren. Het uitblijven van deze investeringen vormt nu een obstakel voor de verduurzaming, maar gaat de gehele maatschappij raken. We zien hier nog maar het topje van de ijsberg. De consequenties van het uitblijven van voldoende netverzwaring kan niet afgewenteld worden op een willekeurige partij, want wie zijn hierna aan de beurt, de eigenaren van een warmtepomp, die op piekmomenten maar in de kou moeten gaan zitten?

Vooropgesteld, wij zijn voorstander van de grootschalige elektrificatie, wij geloven daar heilig in. En ook zien we dat er nu een probleem is ontstaan op het net. We zetten ons dan ook graag in om het gebruik van elektriciteit buiten piektijden te stimuleren. Maar de oplossingen moeten wat ons betreft vanuit de hele keten komen en intelligent zijn.

Denk aan de netbeheerder die flexibele aansluitingen mogelijk maakt voor laadpalen waardoor in de nacht niet alleen weer op normaal vermogen geladen kan worden, maar ook op verhoogd vermogen om de gemiste uren in de avond te compenseren. We praten al jaren met de netbeheerders over “netbewust laden”, waar we met slimme software laadpalen aansturen om het net zoveel mogelijk te ontzien. Laadpalen zijn daarvoor ook uitgerust met allerlei dure slimmigheden. De oplossing om alle publieke laadpalen maar uit te zetten gedurende de avondpiek, komt voor ons dan ook als donderslag bij heldere hemel.

Laadpaalexploitanten faciliteren een ontwikkeling naar duurzaam vervoer, die door de overheid zeer gewenst is en gefaciliteerd wordt. De last van het achterblijven van voldoende verzwaring van het net kan niet zomaar op ons afgewikkeld worden.

Gerwin Hop kwam in 2012 in aanraking met elektrisch vervoer en stond daarmee aan de wieg van het elektrisch laadnetwerk van de gemeente Den Haag. Voor deze gemeente ontwikkelde hij een computermodel voor data gedreven plaatsing van laadpalen. Dit model is in meer dan 250 Nederlandse steden toegepast.

Tegenwoordig houdt Gerwin zich bezig met aandacht vragen voor de energietransitie,  nieuwe, schone technologieën en het integreren we deze technologieën in onze (stedelijke) omgeving. Dit doet hij in de rol van oprichter en eigenaar van diverse bedrijven op het gebied van duurzame energieproductie, distributie en opslag. Als adviseur voor zowel publieke als private organisaties. En als maker van nieuwe (online) technische toepassingen. Gerwin is een verbinder en daagt partijen regelmatig uit om samen te werken aan de duurzame energietransitie.