Transparantie over laadtarieven

Afgelopen week spraken nieuwsberichten over het onderzoek naar laadtarieven van de Consumentenbond. Grote verschillen tussen tarieven en onduidelijkheid over de precieze prijs aan de paal zorgt voor frustratie onder consumenten. Park&Charge onderschrijft het belang van transparantie ten aanzien van tarieven voor het laden van elektrische auto’s. 

Onze tarieven zijn volledig inzichtelijk via de QR-code op onze laadpalen en op onze website (parkncharge.nl/tarieven). Onze tarieven worden als volgt opgebouwd:  

  • Connectietarieven per uur zolang de auto verbonden is met de laadpaal. Dit tarief is voor snelle laadpunten wat hoger dan voor punten die langzamer laden. Hiermee hopen we het vrij maken van het laadpunt voor de volgende gebruiker aan te moedigen.
  • Stroomtarief per kWh, dus of je nu snel laadt of langzaam, je betaalt per kWh.

Laadtarieven kunnen per laadpaal en laadpaalaanbieder verschillen. Wat je als gebruiker daadwerkelijk betaalt, is mede afhankelijk van andere factoren zoals de afspraken tussen de gebruiker en de aanbieder van de laadpas (EMSP’s), de ontwikkeling op de stroommarkt en lokale afspraken met gemeenten waar de paal staat. 

  • Laadpasaanbieder: De bedrijven die de laadpassen verstrekken sluiten abonnementen af met consumenten. Consumenten worden geacht de voorwaarden en prijzen van het laadpasabonnement goed door te nemen bij het afsluiten van het abonnement.
  • Gemeenten: Voor iedere laadpaal is er een meerjarig contract met de betreffende gemeente waarin de paal staat. Tarieven zijn afhankelijk van wanneer het contract met de gemeente afgesloten is en de op dat moment geldende marktomstandigheden. Huidige contracten gaan uit van een prijs voor de stroominkoop, een opslag voor de exploitant en soms een afdracht aan de gemeente.

Park&Charge begrijpt dat dit geheel voor consumenten ingewikkeld kan zijn. We blijven werken aan gunstige tarieven, eenvoud en transparantie.