PARKnCHARGE Veluwe Tarieven

Tarieven van laden bij PARKnCHARGE op de Veluwe

Tarieven voor het opladen bij een PARKnCHARGE laadpaal op de Veluwe

Laden bij PARKnCHARGE

PARKnCHARGE brengt de volgende tarieven in rekening bij serviceproviders (dit zijn partijen die de laadpassen uitgeven). Serviceproviders berekenen deze tarieven op eigen wijze aan hun klanten door. Wanneer je laadt met een laadpas kan je de tarieven die voor jou gelden inzien via jouw serviceprovider.  Deze laadtarieven zijn ook van toepassing op laden zonder laadpas (ad hoc laden).

Het tarief voor het opladen bij een PARKnCHARGE laadpaal op de Veluwe is € 0,35 per kWh (incl. BTW).

Het vermogen waarmee je elektrische auto laadt hangt af van je auto (1 of 3 fase) en het beschikbare vermogen op de aansluiting. Het vermogen per laadpunt is gegarandeerd 3,7 kW en maximaal 22 kW.

Voor storingen bel: +31 (0) 71 568 19 06

Laden zonder laadpas?

Wanneer je een laad transactie wil starten zonder laadpas (ad hoc laden) dan kan dit via de gratis Laadpaal app van Last Mile Solutions. Hiervoor gelden bovenstaande tarieven, die ook worden weergegeven in de app.

  1. In deze app zoek je het laadpunt op dat je wil gebruiken.
  2. Selecteer het juiste laadpunt. In de app staat onder het adres van de laadpaal eerst het laadpaal nummer gevolgd door een * met een 1 of 2 om het laadpunt aan te geven. Het nummer vind je aan de binnenkant van het zwarte klepje op het laadpunt.
  3. Als je het juiste laadpunt hebt geselecteerd klik je op transactie starten. De betaling vindt plaats via PayPal.
  4. Vul het bedrag in dat je verwacht te betalen. De daadwerkelijke kosten worden achteraf met dit bedrag verrekend.
Download in de App StoreOntdek het op Google Play

Charging at PARKnCHARGE

Below you find the charging tariffs that are charged by PARKnCHARGE to the service providers (i.e. the parties that issue the charge cards). Please note that service providers can charge different tariffs to their customers. Your service provider, the issuer of your charge card, can provide you the applicable tariffs. These tariffs are also applicable when you charge your electric vehicle without using a charge card (ad hoc charging).

The tariff for charging at a PARKnCHARGE charging station at the Veluwe is € 0,35 per kWh (incl. VAT).

The charging power depends on your electric vehicle (1 or 3 phase) as well as the capacity of the grid connection. The guaranteed charging power is 3,7 kW and a maximum of 22 kW.

For malfunctions call: +31 (0) 71 568 19 06

Charging without a card?

If you would like to charge without a charge card (ad hoc charging), you can use the free “Laadpaal” app from Last Mile Solutions. The previously mentioned tariffs are applicable and are displayed in the app as well.

  1. In the app, look up the charging point you would like to use.
  2. Make sure you select the right charging point. In the app, below the address, you will first find the number of the charging station followed by an * and a 1 or 2 indicating the charging point. You will find the number of the charging station on the inside of the black cover of the charging point.
  3. When you have selected the right charging point, press Start transaction.
  4. Enter the expected costs of your charging session. Any remaining balance will be refunded after the transaction has ended.
Download on the App StoreGet it on Google Play
Logo Veluwe laden

Start typing and press Enter to search