Nieuwe module laadpaal installateur gestart op ROC Aventus

Op het ROC Aventus is 26 oktober het MBO-keuzedeel laadpaal installateur van start gegaan, waarin 12 studenten elektrotechniek alles gaan leren over laadinfrastructuur. Park&Charge stelt laadpunten en uren beschikbaar om de leerweg nog interessanter te maken.

Om de overgang naar elektrisch rijden mogelijk te maken moeten er in de komende decennia honderden palen per dag geplaatst worden. Onder andere door een tekort aan mensen met gespecialiseerde kennis gaat het plaatsen van laadpalen niet met de snelheid die we graag zouden zien. De start van het keuzedeel is dus een welkome en essentiële ontwikkeling voor de elektrificatie van vervoer.

Gerwin Hop, oprichter van Park&Charge, is dan ook verheugd met de samenwerking tussen het ROC en Park&Charge. “Het is een beroep met veel potentieel. Laadpalen zijn onderdeel van een energiesysteem, waar o.a. ook zonnepanelen, warmtepompen en accu’s toe behoren. Als laadpaalinstallateur heb je dus voldoende mogelijkheden om je werkveld te verbreden en raak je nooit uitgeleerd”. Naast Park&Charge maken ook Hollander Techniek en ElaadNL deel uit van de samenwerking.

Eveneens enthousiast is Evert Veldhuis. Hij is docent en leermiddelenontwikkelaar bij ROC Aventus en heeft zich sinds februari 2023 ingezet om de interactieve en boeiende module vorm te geven. Tijdens de digitale training kunnen de studenten op hun eigen tempo bekend worden met laadinfrastructuur om vervolgens verder te leren op de praktijkdagen.

Met dit nieuwe keuzedeel neemt ROC Aventus het voortouw in het opleiden van laadpaal experts, een onmisbaar beroep voor de toekomst van duurzame mobiliteit. En voor de mensen die de opleiding hebben afgerond, Park&Charge neemt graag laadpaalinstallateurs in dienst.