Leiderdorp bereidt zich voor op een groeiend aantal elektrische auto’s

Steeds meer mensen hebben een elektrische auto. Elektrische auto’s zijn duurzamer dan de brandstofauto. Daarom mag je vanaf 2030 geen brandstofauto meer nieuwkopen. Dit staat in het klimaatakkoord en in het regeerakkoord. Het klimaatakkoord heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan door de CO2 uitstoot terug te dringen.

Leiderdorp werkt actief mee aan de uitvoering van het klimaatakkoord en gaat zelfs een stapje verder. In 2050 wil de gemeente volledig CO2-neutraal zijn. Een belangrijk onderdeel hierin is het stimuleren van elektrisch rijden. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende openbare laadpalen zijn om inwoners laadzekerheid te bieden. Daarom heeft de gemeenteovereenkomsten afgesloten met marktpartijen die laadpalen aanbieden, waaronder Park&Charge.

Vraag nu gratis een Park&Charge laadpaal aan in de gemeente Leiderdorp.

Woon je in Leiderdorp, rijd je elektrisch of wil je dit gaan doen en heb je geen eigen oprit? Vraag dan een openbare laadpaal aan! Dit kan via het onderstaande stappenplan.

Vul het aanvraagformulier in op de website van Park&Charge.

Je aanvraag wordt door ons bekeken. In ons datamodel bekijken we hoe groot de verwachte behoefte aan openbare laadpalen is. Daarnaast zien we in dit model of er al openbare laadpalen bij jou in de buurt staan en het verbruik daarvan. Stel dat er meerdere openbare laadpalen binnen een straal van 250 meter bij jou vandaan staan en er weinig gebruikt van wordt gemaakt, dan adviseren we je om deze laadpalen te gebruiken.

Tot slot wordt er ook gekeken of jij over een eigen parkeerplaats beschikt. In de beleidsregels van de gemeente staat namelijk dat een bewoner met eigen parkeergelegenheid geen openbare laadpaal mag aanvragen. In dat geval wijzen we je aanvraag af. Dit is vaak voor jezelf ook voordeliger: je hoeft niet te wachten op andere EV-rijders die aan het laden zijn en laden via jouw eigen elektriciteitsvoorziening is goedkoper dan via een openbare laadpaal.

Park&Charge streeft ernaar om jouw aanvraag binnen 10 werkdagen te beoordelen.

Als wij je aanvraag accepteren gaan we een geschikte locatie zoeken. We maken een voorstel voor een geschikte locatie die we neerleggen bij de gemeente. De door jou aangegeven locatie bekijken we natuurlijk eerst. We beoordelen de locatie aan de hand van een aantal criteria. Zo moeten er laagspanningskabels binnen bereik liggen voor de aansluiting met de laadpaal. Daarnaast moet de laadpaal bereikbaar zijn voor alle buurtbewoners (de parkeervakken liggen bijvoorbeeld niet achter een slagboom) en de parkeervakken moeten in eigendom zijn van de gemeente. Tot slot streven we ernaar om de laadpaal binnen een straal van 250 meter van jouw woning te plaatsen.

Zodra de gewenste locatie is gevonden, gaat de gemeente een verkeersbesluit publiceren, dit is nodig zodat er bij de laadpaal parkeerplaatsen worden gereserveerd voor alleen het opladen van elektrische auto’s. Vanaf de publicatiedatum kunnen omwonenden gedurende 6 weken bezwaar indienen. Mocht er iemand een bezwaar indienen, dan duurt dit proces langer. De aanvraag wordt dan tijdelijk in de wacht gezet. We treden in overleg met de gemeente over de te nemen vervolgstappen. Hierover word je uiteraard geïnformeerd.

Wanneer niemand bezwaar aantekent, gaan we direct alle zaken regelen om de laadpaal te plaatsen. Dit proces duurt in totaal ongeveer 12 tot 16 weken. Hieronder valt het aanleggen van de netaansluiting en het fysiek laten plaatsen van de paal door een aannemer. Bij beide acties zijn wij afhankelijk van de agenda’s van derden. Dit kan soms vertraging opleveren. Nadat de paal geplaatst is, moeten wij deze nog activeren. Je kunt dus nog niet direct laden.

Park&Charge streeft ernaar de paal binnen twee dagen online te zetten.

De laadpaal is geplaatst, aangesloten en online! Wij sturen je direct een bericht zodra je kan beginnen met laden.

Onder optimale omstandigheden duurt het proces van aanvraag tot de laadpaal operationeel is, in totaal zo’n 26 weken. Wil je een beter beeld krijgen van het hele aanvraag proces?
Bekijk dan deze infographic.

Hoe ziet een Park&Charge laadplein eruit?

Park&Charge realiseert laadpleinen met ten minste twee laadpalen. Elke laadpaal heeft twee laadpunten, zodat twee auto’s gelijktijdig kunnen opladen. Bij een laadplein met twee laadpalen kunnen dus minstens vier auto’s tegelijk laden! In overleg met de gemeente reserveren we altijd twee plekken voor elektrische auto’s. Deze plekken zijn aangewezen door de bebording.

Alle laadpleinen van Park&Charge bestaan uit ten minste één power oplaadpunt en drie smooth oplaadpunten. Bij power oplaadpunten laad je sneller op dan bij een smooth oplaadpunt. Op die manier kun je weer sneller onderweg! Heb je geen haast? Dan kun je beter de smooth laadpunten gebruiken. Je herkent het power oplaad punt aan de stikker onder de socket.

Welke laadpas heb ik nodig om te laden??

Bij de Park&Charge laadpleinen kun je met elke laadpas laden. Via de gratis laadpaal app van Last Mile Solutions kun je zelfs zonder laadpas laden!

Hoe duurzaam is de stroom?

Onze energie wordt geleverd door Greenchoice. Bij Greenchoice is duurzame stroom altijd te herleiden naar de bron, of dit nu zon of wind is. Greenchoice geeft die zekerheid via de zogeheten garantie van oorsprong. Zo is de energie traceerbaar en zie je waar de groene stroom precies vandaan komt.

Leuk weetje: In heel 2021 is er door te laden aan de Park&Charge laadpalen in Leiderdorp al meer dan 70 ton CO² bespaard! En door alle nieuwe laadpalen en de groei van het EV-rijden is dit in 2022 al bijna geëvenaard!

Bekijk waar nu al laadpalen staan bij jou in de wijk.

Ben je nu al op zoek naar een oplaadpunt in de gemeente Leiderdorp? Kijk dan op oplaadpunten.nl voor een overzicht van alle laadpunten en zoom in op Leiderdorp.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie over onze werkwijze en tarieven op onze website.

Bij een storing kun je bellen met het storings- en calamiteitennummer:
+31 (0) 88 807 57 00 (24/7 bereikbaar). Je wordt dan doorverbonden met onze helpdesk.

Neem voor overige vragen contact met Park&Charge via klantenservice@parkncharge.nl

Een overzicht van de locaties van een laadpalen binnen de Gemeente Leiderdorp

Wij werken samen met de volgende gemeenten