Samen slim laden
op de Turfmarkt

Het laadplein in Zwolle is in opdracht van Park&Charge gerealiseerd door NLCharge en maakt onderdeel uit van de Proeftuin Slimme Laadpleinen.

Dit laadplein draagt bij aan een evenwichtig energienetwerk en het opschalen van de laadinfrastructuur in Nederland. Hiermee helpen we mee aan het behalen van de klimaatdoelen, waaronder de overgang naar emissieloos rijden.

Met 24 van der Sijs AC-laadpunten onderscheidt het laadplein op de Turfmarkt zich van andere laadpleinen door het gebruik van een slim Energie Management Systeem. Dit systeem verdeelt de beschikbare stroom continu over de elektrische voertuigen die aan het laden zijn.

De voeding kon hierdoor gerealiseerd worden middels een klein verbruik aansluiting van 3×80 Ampère, terwijl elk laadpunt toch individueel tot 22 kW kan laden. We benutten de beschikbare vermogens optimaal en er zijn meer dan voldoende laadplekken met toereikend vermogen.

Laadpaaloplossingen: laadpleinen

Sociaal laden

Er is schaarste aan laadpalen, dus om de beschikbaarheid te vergroten hanteren we een connectietarief. Hiermee stimuleren wij elektrische rijders om de laadpaal niet onnodig bezet te houden. Wanneer je sociaal laadt betaal je minder. 

Momenteel zijn er 12 laadpunten gereserveerd voor elektrische auto’s en zijn er nog eens 12 laadpunten extra, waar men nu dus ook nog met een verbrandingsmotor kan parkeren. 

Met de komst van meer elektrische voertuigen (EV’s) kan de gemeente dus het aantal voor EV bestemde laadplekken uitbreiden. Het mooie is dat de palen er al staan en er nu al met 24 auto’s kan worden geladen. 

Zwollenaren zijn dus absoluut geholpen met dit  laadplein. Ook voor bewoners zonder eigen laadpaal thuis en voor bezoekers biedt Zwolle de gelegenheid voor vergroening en een schonere stad. 

Laden en leveren

Onze laadpalen zijn voorbereid op bi-directioneel laden, ook wel Vehicle-to-grid (V2G) genoemd. Dat betekent dat, wanneer de elektrische auto dit ook kan, de auto niet alleen energie van het elektriciteitsnet kan afnemen maar ook energie kan terugleveren. 

Op die manier kunnen elektrische auto’s onderdeel worden van een duurzaam energiesysteem. Een auto kan in de tijd dat deze stil staat overschotten van duurzaam opgewekte energie opslaan, die weer gebruikt kunnen worden op momenten dat er onvoldoende duurzame energie beschikbaar is. 

Het Energie Management Systeem kan indien gewenst perfect overweg met koppelingen voor verdere systeemintegratie. Denk bijvoorbeeld aan variabele laadtarieven en groene stroom waarbij je buiten de piekuren laadt, geld bespaart én het milieu spaart ! Ook kunnen bepaalde voertuigen (van bijvoorbeeld hulpdiensten) met voorrang laden. Volop mogelijkheden dus. 

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) ondersteund door NKL het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.

www.nklnederland.nl/proeftuin-slimme-laadpleinen/