Samen slim laden op de Turfmarkt.

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten. 

Een van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen. Daarbij zorgt de concentratie van laadpunten en auto’s voor mogelijkheden om elektrische auto’s in te zetten als onderdeel van een  duurzaam energiesysteem, bijvoorbeeld door in auto’s energie op te slaan als dat niet elders nodig is en er weer uit te halen als dat wel het geval is. 

Het doel van dit laadplein is om door kennisdeling en krachtenbundeling bij te dragen aan een evenwichtig energienetwerk en het opschalen van de laadinfrastructuur in Nederland, waardoor wordt meegeholpen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Dit laadplein is in opdracht van Park&Charge gerealiseerd door NLCharge en maakt onderdeel uit van De Proeftuin Slimme laadpleinen.

Met 24 van der Sijs AC-laadpunten onderscheid het zich van andere laadpleinen door het gebruik van een slim Energie Management Systeem dat de beschikbare stroom continu verdeelt over de elektrische voertuigen.  

De voeding kon hierdoor gerealiseerd  worden middels een klein verbruik aansluiting van 3×80 Ampère terwijl elk laadpunt toch individueel tot 22 kW kan laden. We benutten de beschikbare vermogens optimaal en er zijn meer dan voldoende laadplekken met voldoende vermogen.

Sociaal laden

Er is schaarste aan laadpalen, dus om de beschikbaarheid te vergroten hanteren we een connectietarief. Hiermee stimuleren wij elektrische rijders om de laadpaal niet onnodig bezet te houden. Wanneer je sociaal laadt betaal je minder. 

Samen sociaal laden

We gebruiken ook software om de beschikbaarheid van onze laadpalen te
vergroten. Met de Social Charging app kun je jezelf in de wachtrij plaatsen en chatten met andere gebruikers om bijvoorbeeld van parkeerplaats te ruilen. 

Momenteel zijn er 12 laadpunten gereserveerd voor elektrische auto’s en zijn er nog eens 12 laadpunten extra, waar men nu dus ook nog met een verbrandingsmotor kan parkeren. 

Met de komst van meer elektrische voertuigen (EV’s) kan de gemeente dus het aantal voor EV bestemde laadplekken uitbreiden. Het mooie is dat de palen er al staan en er nu al met 24 auto’s kan worden geladen. 

Zwollenaren zijn dus absoluut geholpen met dit  laadplein. Ook voor bewoners zonder eigen laadpaal thuis en voor bezoekers biedt Zwolle de gelegenheid voor vergroening en een schonere stad. 

Laden en
leveren

Onze laadpalen zijn voorbereid op bi-directioneel laden, ook wel Vehicle-to-grid (V2G) genoemd. Dat betekent dat, wanneer de elektrische auto dit ook kan, de auto niet alleen energie van het elektriciteitsnet kan afnemen maar ook energie kan terugleveren. 

Op die manier kunnen elektrische auto’s onderdeel worden van een duurzaam energiesysteem. Een auto kan in de tijd dat deze stil staat overschotten van duurzaam opgewekte energie opslaan, die weer gebruikt kunnen worden op momenten dat er onvoldoende duurzame energie beschikbaar is. 

Het Energie Management Systeem kan indien gewenst perfect overweg met koppelingen voor verdere systeemintegratie. Denk bijvoorbeeld aan variabele laadtarieven en groene stroom waarbij je buiten de piekuren laadt, geld bespaart én het milieu spaart ! Ook kunnen bepaalde voertuigen (van bijvoorbeeld hulpdiensten) met voorrang laden.  Volop mogelijkheden dus. 

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) ondersteund door NKL het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.

www.nklnederland.nl/proeftuin-slimme-laadpleinen/