De route naar emissieloze mobiliteit

Nederland staat voor een uitdagende opgave op het gebied van mobiliteit. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dat betekent dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren sterk gaat stijgen.

Deze transitie naar emissieloze mobiliteit kan alleen slagen door openbare laadinfrastructuur strategisch te plaatsen. Dit moet gedaan worden op basis van de huidige én toekomstige behoefte aan laadpalen. Als gemeente wil je niet alleen huidige elektrische rijders faciliteren, maar ook toekomstige elektrische rijders stimuleren. En hoe doe je dat beter dan door te laten zien dat elektrisch rijden in jouw gemeente geen gedoe is?

PARKnCHARGE voorziet in de behoefte aan openbare laadpalen in jouw gemeente
Wij weten precies welke behoefte er in jouw gemeente is aan openbare laadpalen – nu en in de toekomst. Samen met gemeenten kunnen we een toekomstbestendig laadnetwerk creëren. Hoe we dat doen?

  • We sluiten een overeenkomst waarin staat dat wij, onder voorwaarden, laadpalen mogen plaatsen.
  • Op basis van datamodellen (plankaarten) bepalen we de toekomstige behoefte aan openbare laadpalen en stellen we locaties voor aan de gemeente.
  • Indien akkoord regelt de gemeente de verkeersbesluiten, wij leveren hiervoor input aan.
  • Daarna ontzorgt PARKnCHARGE de gemeente door de laadpalen gratis te installeren, beheren en onderhouden.
  • Wij plaatsen per laadplein een Power-Smooth configuratie van 2 laadpalen zodat we verschillende laadvermogens kunnen aanbieden (zie deze pagina voor uitgebreide informatie). Bovendien is dit de meest efficiënte manier om te voorzien in de behoefte aan openbare laadpalen.
  • Het aantal te reserveren parkeerplekken hangt af van de parkeerdruk en laadbehoefte op een locatie. Naarmate de vraag toeneemt kunnen meer parkeerplekken worden gereserveerd.
  • Bewoners die elektrisch rijden kunnen via de website van de gemeente een aanvraag voor een laadpaal bij ons doen.
  • Wij monitoren het gebruik van de laadpalen en stemmen periodiek af met de gemeente. Zo sluit de openbare laadinfrastructuur continu aan op de behoefte.

Wil je toekomstbestendige laadinfrastructuur in jouw gemeente of meer informatie?

PARKnCHARGE laadplein: de gemakkelijkste laadoplossing voor gemeenten

PARKnCHARGE Laadplein

Op basis van een door ons gedane analyse plaatsen wij op meerdere locaties een PARKnCHARGE laadplein. PARKnCHARGE beheert en exploiteert deze laadpleinen. Je hoeft dus zelf niets te doen! Een laadplein bestaat uit ten minste 2 laadpalen met 2 laadplekken per paal. De laadpalen worden zo geplaatst, dat deze het straatbeeld zo min mogelijk verstoren. Er zijn verschillende opstellingen mogelijk.

Hoe kiest PARKnCHARGE de juiste locaties voor een laadplein?

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven is een methode ontwikkeld voor het berekenen van de verwachte behoefte aan openbare laadpalen in een gemeente. PARKnCHARGE gebruikt deze verwachting voor het realiseren van een netwerk van laadpleinen. Deze verwachtingen maken wij op basis van een analyse van verschillende databronnen en een GIS (Geografisch Informatie Systeem). Dit model hebben we jarenlang ontwikkeld en getoetst.

Op basis van deze verwachtingen doen we een aantal locatievoorstellen voor laadpleinen op plekken in jouw gemeente waar de grootste behoefte is aan oplaadpunten. Daarnaast kijken we naar de locaties waar jij graag een openbaar laadplein gerealiseerd zou zien.

PARKnCHARGE Locatie analyze

Na plaatsing van de laadpalen houden wij het daadwerkelijke gebruik ervan nauwlettend in de gaten. Zo kunnen wij de behoefte aan laadpalen in jouw gemeente nog beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe informatie doen wij in afstemming met jou periodiek nieuwe locatievoorstellen om de laadinfrastructuur in jouw gemeente zo goed mogelijk te doen aansluiten op de vraag. Naast het plaatsen en beheren van de laadpalen willen we jouw gemeente ook hierbij graag ontzorgen.

In deze gemeenten gemeenten bevinden zich al PARKnCHARGE laadpleinen

Onder andere de volgende gemeenten zijn al een duurzame samenwerking aangegaan met PARKnCHARGE

Benieuwd naar ons voorstel?

Is er in jouw gemeente behoefte aan een uitbreiding van de laadmogelijkheden voor elektrische auto’s? Tijdens een persoonlijke kennismaking horen wij graag over de specifieke behoeften in jouw gemeente en vertellen wij je precies wat we voor jou kunnen betekenen.

Laat je gegevens achter zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

Wij werken samen met de volgende gemeenten

Start typing and press Enter to search